Med æstetikken for øje…

Min Ph.d. er en erhvervsPh.d og blev til i et samarbejde med Designskolen Kolding/Arkitekskolen Århus og Rambøll. Titlen på min afhandling er: “Med æstetikken for øje… – En undersøgelse af participatory design som ramme for stillingtagen til æstetik i viden- og læringsmiljøer.” og kan downloades her: Phd-afhandling Tine Rosa Ebdrup

Sansemæssigt stimulerende rum

Motivationen for projektet var et ønske om at skabe meningsfulde og sansemæssigt stimulerende rum i viden- og læringsmiljøer. Hvilket desværre ofte negligeres, da vægten hovedsaglig ligges på den praktiske dimension af rum fremfor den sociale og æstetiske dimension. Jeg mente også at brugerne af miljøerne skulle på banen med deres behov, viden og erfaringer.

Projektets fokus var derfor at finde ud af, hvordan brugere kan være med til at tage kvalificerede beslutninger ang. indretningen af deres egne arbejds- eller læringsmiljøer med fokus på æstetik og atmosfære.

Et æstetisk overblik

Jeg fandt hurtigt ud af at æstetikbegrebet spænder vidt og var et meget diffust begreb at formidle videre til de brugere jeg involverede. Jeg havde brug for at skabe et lettilgængeligt overblik og Æstetiktrappen er resultatet af en kategorisering af fem forskellige perspektiver på æstetik, som jeg stødte på i praksis. Trappen samler derved  udvalgte æstetiksyn både indenfor, design, kunst og filosofi, hvilket ikke er set før indenfor designforskning.

Scenariebygning – co-creation

For at brugerne kan inddrages ikke bare i den praktiske del, men også i den sansemæssige del af egne arbejds- og læringsmiljøer. udviklede jeg metoden Scenariebygning. Den gør det muligt for deltagerne at tage stilling til både den praktiske, sociale og æstetiske del af rum. (Æstetik betyder det man sanser eller erkender via sanserne.)

Constructive Design Research

Forskningsmetoden var det man indenfor designforskning kalder Constructive Design Research (Research through Design) dvs., at det er en praksisbaseret Ph.d., hvor mine data blev til gennem konstruerede designfaglige tiltag – workshops med brugere. Designmetoden var Participatory Design nærmere bestemt Participatory Prototyping.