Optimer jeres rum

For at give jer de fysiske rammer, der gavner jeres virksomhed og organisation mest muligt, arbejder Rum&Liv strategisk med indretning, rum og atmosfære.

Det vil sige, at jeres rum bliver set som konkrete redskaber, der gennem deres indretning og atmosfære kan fremme trivsel, samarbejde, image og identitet.

Her beskrives tre begreber, der er centrale for, at Rum&Liv kan give jer de mest optimale fysiske rammer.

Rums signalværdi

Indretningen af jeres virksomheds eller organisations rum sender signaler både til omverdenen, til- kunder, til samarbejdspartnere mm. – og til jeres værdifulde medarbejdere.

Det betyder, at jeres kunder, gæster og samarbejdspartnere danner sig en opfattelse af jeres virksomhed eller organisation i det øjeblik, de træder ind i jeres virksomhed.

For jeres medarbejdere er signalerne vigtige i forhold til deres identitetsfølelse, tilhørsforhold, arbejdskultur – og ikke mindst trivsel.

Er I opmærksomme på, hvilke signaler jeres reception, kontorer, møderum og f.eks kantine sender?

Den røde tråd

For at I som virksomhed eller organisation opfattes som troværdige og professionelle, er det vigtigt, at der findes en rød tråd gennem jeres rum i virksomheden.

Rum&Liv kommer med en dokumenteret faglighed og et professionelt blik der skaber den røde tråd, der passer til lige netop jeres virksomhed eller organisation.

Det kan gøres i form af en indretningsplan, der løber over nogle år, eller i form af en indretningsløsning her og nu.

De tre funktioner

For at jeres rum bliver velfungerende, skal de opfylde tre typer af funktioner:

  1. Den praktiske funktionsom sikrer, at der er borde og stole nok til alle samt, at de tekniske og elektroniske hjælpemidler fungerer.
  2. Den sociale funktionder understøtter det gode samarbejde, de gode relationer, de værdifulde møder og en ønsket kultur og adfærd.
  3. Den æstetiske funktionsom har til opgave at skabe levende rum med en god og inspirerende atmosfære med en tydelig identitet.

Rum&Livs fokus er på de to sidste funktioner, som ofte glemmes. Det er dem, der giver mening og liv til rum.