Om Rum&Liv

De rum, vi er i, påvirker os. De indvirker på læring, samarbejde, videndeling og trivsel. Derfor er det vigtigt at arbejde strategisk med de fysiske rammer og indretningen af dem.

Rum&Livs særlige interesse er at skabe levende rum, der fremmer medarbejdernes trivsel, jeres værdier og vision, styrker jeres billede udadtil og skaber en rød tråd gennem organisationen.

Rum&Liv hjælper jer med at:

  • Afdække jeres reelle behov
  • Optimere jeres rum i jeres tempo
  • Undgå fejlkøb og uhensigtsmæssige tiltag, der koster dyrt
  • Skabe en professionel rød tråd gennem jeres rum