Kom igang

…. med at få det størst mulige udbytte af jeres rum og indretning.

Rum&Liv ved, hvordan jeres rum skal indrettes, så I kan:

 • holde på jeres dygtige medarbejderne
 • tiltrække nye kvalificerede medarbejdere
 • signalere seriøsitet til omverdenen
 • synliggøre jeres værdier både for medarbejdere og kunder

En indretning eller handleplan udarbejdet af Rum&Liv tager udgangspunkt i netop den virksomhed / organisation I er.

Det sker ved at gå igennem de nedenstående steps, der sikrer, at I får en gennemarbejdet løsning, som giver værdi og er til gavn mange år frem.

For at komme godt i gang skal vi allerførst have afklaret, hvad jeres reelle indretningsmæssige behov er:

1. Behovsafklaring

Processen starter med en behovsafklaring.
Sammen sikrer vi, at det er jeres reelle behov, der er udgangspunktet for en designløsning og handleplan.

Det er også i denne fase, at Rum&Liv sætter sig grundigt ind i:

 • hvem I er
 • hvad jeres vision er
 • hvilke værdier I arbejder ud fra
 • hvem jeres kunder og medarbejdere er
 • og andre relevante aspekter af jeres virksomhed

Behovsafklaringen tilrettelægges efter jeres situation og ønsker.
Den kan foregå som en samtale eller en workshop med ledelsen og eventuelle udvalgte medarbejdere.
Der benyttes ofte spændende designmetoder til at fremme dialog og refleksioner og der kan deltage få eller mange.

2. Gennemgang og analyse

På baggrund af behovsafklaringen foretager Rum&Liv en gennemgang og analyse af organisationens rum.

Analysen giver jer et tydeligt billede af, hvordan jeres rum virker lige nu  – både på udefrakommende og på jeres medarbejdere.

Når Rum&Liv gennemgår jeres rum er det bl.a. med udgangspunkt i tre funktioner, som er vigtige for trivsel, samarbejde, identiet og atmosfære i rum:

 • den praktiske funktion
 • den sociale funktion
 • den æstetiske funktion

Analysen præsenteres for jer mundtligt eller på skrift.

3. Designløsning/handleplan

På baggrund af behovsafklaringen og analysen af jeres rum udarbejder Rum&Liv en designløsning / handleplan, der optimerer jeres rum i forhold til jeres vision, værdier og medarbejderes trivsel og arbejde.

Med handleplanen i hånden undgår I dyre fejlkøb og kan tage indretningen i jeres eget tempo – måske over et par år – og stadig holde den røde tråd gennem rummene.

Ønsker I, at indretningen, eller dele af den, skal ske med det samme, kan I overlade processen til Rum&Liv som følger opgaven helt til dørs ved at stå for farvevalg, møbelindkøb, udsmykning og placering af møbler.

4. Løbende rådgivning, sparring og indretning

Vil I gerne selv indrette jeres rum løbende, kan I bruge Rum&Liv som sparringspartner undervejs og få professionel hjælp hele vejen igennem.

Rum&Liv optimerer også gerne de rum, der ikke (straks) skal ny-indrettes.
Fx ved at flytte rundt på eksisterende møbler, inventar og udsmykning, så rummene fremstår bedst muligt.