Bliv inspireret

Bliv inspireret af Æstetiktrappens fem forskellige rumtyper.
Hvad skal jeres rum og indretning kunne?

  • Har I brug for fleksible og foranderlige miljøer?
  • Har I brug for et eller to overraskende møderum blandt de mere traditionelle?
  • Søger I pæne og forholdsvis neutrale rum, der tiltaler de fleste?
  • Ønsker I rum, der understreger / skaber jeres identitet?
  • Eller søger I noget midt imellem?

For at finde ud af det benytter Rum&Liv modellen Æstetiktrappen udviklet af Tine Rosa Ebdrup.

Trappen beskriver fem kategorier af rum, som vi tager udgangspunkt i, når vi sammen afklarer, hvilke indretningsmæssige behov I har.

I rigtig mange virksomheder ligger rummene på trin 1 og 2.
Ofte kan det være en fordel at rykke dem et par trin op ad trappen og få mere inspirerende miljøer.

Måske kan I endda overveje, om I har brug for et enkelt rum fra trin 5, der forstyrrer det I ”plejer”?

Se billedeksempler på de fem rumtyper herunder

TRIN 1 – Praktiske rum

På trin 1 er der fokus på, at rummet fungerer praktisk og teknisk.

Det vigtige er, at der er stole og borde til alle, at alle sidder godt, kan se skærmen og, at det elektroniske udstyr er i orden.

Møblerne kan sagtens være af god kvalitet, men fordi der på ingen måde er kræset for sanserne – farverne holdes ofte i hvid, grå og sort og mange af overfladerne er glatte – virker rummene tomme og upersonlige.

TRIN 2 –Alment pæne rum

På trin to befinder de rum sig, som de fleste vil opfatte som pæne og behagelige.

Til forskel fra trin 1 er der her en bevidsthed om, at anvendelsen af forskellige afstemte farver og materialer giver rummene liv.

For de fleste mennesker vil de afstemte farver og den større variation i materialer virke imødekommende og øge lysten til at være i rummet.

Men rummene på trin 2 er stadig forholdsvis upersonlige. De fortæller ikke meget om det specifikke sted, du er kommet til.

TRIN 3 – Identitetsskabende rum

På trin 3 begynder der at ske noget mere. Her bevæger vi os væk fra det neutrale og identitetsløse og hen imod en forståelse for, at rum kan have en tydelig identitet og atmosfære. Har et rum identitet og atmosfære, vil du huske det og straks genkende det igen, hvis du kommer tilbage eller ser et billede af det. På trin 3 ligger altså de rum, der er med til at skabe eller understrege en bestemt identitet, som genkendes af kunder, gæster og andre udefrakommende og som samtidigt giver medarbejdere en følelse af, at arbejde et særligt sted. Her er det vigtigere, at rummet fortæller om stedets særegenhed end, at alle skal synes rummet er pænt i almen forstand.

TRIN 4 – Foranderlige rum

På trin 4 er rummene designet til at kunne ændre sig alt efter situation og behov. Her benyttes scenografiske virkemidler såsom lys/mørke, lyd, afskærmning og mobile møbler til hurtigt og let at forandre stemningen og indretning i rummet. Det betyder f.eks., at en gruppe mødedeltagere kan komme til et “nyt” rum efter frokostpausen og ikke skal sidde i samme ”hestesko”-opstilling hele dagen. Eller, at et møderum kan “stilles op” forskelligt alt efter om rummet skal bruges til et hurtigt morgenmøde, MUS-samtale, strategimøde eller den svære medarbejdersamtale. Forandring og nye sanseinput i vores fysiske rammer er med til at holdes os vågne og læringsparate.

Trin 5 – Forstyrrende rum

Rum på trin 5 adskiller sig markant fra omgivelserne. De er ofte mindre rum – møderum eller fordybelsesrum – der via en speciel indretning og mættet atmosfære giver brugerne mulighed for at træde ind i en ”anden verden” fx en urskov, gammel togkupe eller slotsstuen. Sceneskiftet forstyrrer dem i positiv forstand, og bringer dem ud af det velkendte. Det lægger op til andre måder at interagere og tænke på, fordi magtrelationer, kulturforskelle og “det vi plejer” ophæves for en stund. Det giver grobund for, at nye relationer og roller dannes mellem deltagerne og ikke mindst for, at nye tanker og ideer opstår. Rummene på trin 5 forankrer læring, viden og møderesultater i længere tid.